Privacy- en cookiebeleid

ALINEL NV
Adres maatschappelijk zetel:
Venecolaan 15, 9880 Aalter
Telefoon: +32 (0)9 250 03 06
E-mail: info@alinel.be
Ondernemingsnummer: BE0539790746

Verwerking en bewaring van uw gegevens
ALINEL NV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ALINEL NV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ALINEL NV verstrekt. ALINEL NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en familienaam
 • Uw bedrijfsgegevens
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

ALINEL NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, diensten te verbeteren, nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

Waarom wij uw gegevens verwerken
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van uw persoonsgegevens:

 • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie;
 • Het aanvullen van ons klantenbestand;
 • Het registreren van aangekochte producten;
 • Het optimaliseren van onze klantenservice;
 • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten;
 • Het promoten van producten en diensten door ALINEL NV en de met haar verbonden ondernemingen;
 • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken;
 • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website;

Uw gegevens inzien
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kan uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en indien nodig onjuistheden laten verbeteren. De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@alinel.be.

Bescherming van uw gegevens
ALINEL NV hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Door gebruik te maken van onze website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven.

ALINEL NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

Cookies
ALINEL NV gebruikt cookies om het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers er gebruik van maken en van de tools en diensten die op die sites worden aangeboden. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. Ze helpen ons om onze website beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren, feedback te ontvangen over de tevredenheid van de klant en elders op het internet met u te communiceren.

ALINEL NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over onze website te kunnen genereren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ALINEL NV of rechthoudende derden.

Klachten of opmerkingen
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden bij ons via info@alinel.be. We zullen samen naar een passende oplossing zoeken.